DCC ENERGI og fremtidens energi

Energimarkedet er midt i en stor transition mod nye mere bæredygtige energiformer. Det er et vigtigt og nødvendigt skifte.  

Som et af landets største energiselskaber har vi en mulighed og et ansvar for at tage del i omstillingen af energimarkedet og samfundet. På den måde kan vi indfri vores egne og bidrage til Danmarks målsætninger på klimaområdet.  

DCC Energi har en stærk position i både privatmarkedet, erhvervsmarkedet, marinemarkedet, landbruget og det offentlige, som vi vil udvikle ved at være på omgangshøjde med vores kunders behov - også med hensyn til mere bæredygtig energi. Seneste eksempel på det er vores nye joint venture med Frijsenborg Biogas, hvor vi bliver medejere af et af landets største gård-biogasanlæg. Men også lanceringen af biobrændstoffet HVO i 2021 og vores eMobility forretning med en stærk vifte af ladeløsninger til hjemmet, vejen og jobbet her i 2022 er værd at nævne. 

Ambitionen er at udvikle DCC Energi over mod fremtidens energiformer samtidig med, at vi forsyner vores kunder med de energiprodukter, de efterspørger i dag. På den måde sikrer vi, at vi er en relevant aktør i et marked under forandring også om fem, 10 og 15 år.  

100% grøn omstilling i 2050

Ser vi på energimarkedet, vil fossile brændstoffer, som vi kender dem, gradvist fylde mindre. Mens behovet for nye, bæredygtige energiformer vil stige. Herunder en bred vifte af nye energiformer og -løsninger, såsom grøn el, batterier, biogas, biobrændstof, brint og power to X.  

Vi ved endnu ikke præcist, hvilke energiformer, der vil dominere i fremtiden. Men vi kender endemålet: En 100% grøn omstilling i 2050 i Danmark. Derfor er vores intention også gradvist at udbygge vores produktportefølje med nye energiprodukter og tjenester i takt med den energitransition, der er i gang. 

Som kommerciel aktør kan og vil vi bidrage til udviklingen af fremtidens energimarked. Og vi kan være med til at forankre de mere strukturelle og samfundsøkonomiske betragtninger om energisektorens fremtid i nye, rentable løsninger. Med vores operationelle styrke og stærke kundefokus vil vi fortsat tilbyde gode energiløsninger, der skaber muligheder og værdi for vores kunder, medarbejdere, ejere og samfundet. Sådan er det i dag, og sådan vil det være i fremtiden – uanset hvilke energiformer vi handler med.

I et interview til en international konference fortæller direktør for forretningsudvikling og nye energiformer, Lena Løwe Sørensen, mere om udviklingen og vores arbejde med fremtidens energiløsninger

AKTUELLE INITIATIVER I DCC ENERGI

Dansk biogas

I maj 2022 købte vi halvdelen af et af Danmarks største ”gård-biogasanlæg”, Frijsenborg Biogas. Vi blev dermed medejere af et energianlæg, der er dimensioneret til at årligt levere mere end 15 mio. Nm3 biogas til gasnettet – hvad der svarer til det årlige forbrug i ca.  6.000 danske, gasopvarmede husstande.  

Biogas er en teknologi, der de kommende år vil fylde mere i energiomstillingen. Her er en mulighed for at supplere naturgasforsyningerne til virksomheder og husstande med biogas produceret af husdyraffald og restprodukter fra både landbrug, industri og husholdninger. Biogas fra Frijsenborg Biogas har en dokumenteret CO2-reduktion fra vugge til grav på over 90% sammenlignet med traditionel naturgas. Læs mere her.

eMobility

For at imødekomme et voksende antal elbilister i Danmark har vi lanceret en ny eMobility-forretning, som skal give danske elbilister adgang til en komplet pakke af ladeløsninger. Løsningerne omfatter ladebokse til private hjem og virksomheder samt muligheden for at benytte lynladere på en række Shell tankstationer - side om side med benzin og diesel. Hertil kommer lancering af nemme betalingsløsninger med afsæt i Shell Card og roaming-aftaler, der gradvist vil forbedre lademulighederne for landets elbilister. 

Varmepumper

Som led i den igangværende energitransition skal mange eksisterende olie- og gasfyr udskiftes med andre og mere bæredygtige alternativer i de kommende år. Alternativerne er flere, men varmepumper kommer givet til at spille en central rolle. For at tage del i det nødvendige skifte til nye varmekilder, har vi lanceret et fuldt servicekoncept omkring salg og installation af varmepumper. Læs mere her.

CO2 kompensering

På kort sigt har vi som det første energiselskab herhjemme lanceret CO2 kompensering af brændstof som en her-og-nu-mulighed for at gøre noget ved udledninger, der ikke kan undgås eller reduceres. Læs mere her.

GTL Fuel

For at imødekomme problematikken omkring tunge dieselkøretøjers udledning i lokalmiljøet, har vi gennem længere tid forhandlet GTL (Gas-To-Liquid) - et naturgasbaseret brændstof, der anvendes som erstatning i dieselmotorer. Grundet en renere forbrænding udleder GTL, sammenlignet med almindelig diesel (EN 590), færre skadelige stoffer og mindre røg. I kombination med CO2-kompensering giver GTL Fuel virksomheder og kommunale kunder en mulighed for at gøre noget i forhold til både nærmiljøet og det samlede CO2-aftryk. Læs mere her.

HVO100 Bio

Med HVO100 Bio tilbyder vi et nyt brændstof til erhvervsmarkedet, der kan erstatte diesel. HVO100 Bio er et 100% biobaseret brændstof, og indeholder derfor hverken råolie eller naturgas. Det betyder, at det samlede CO2-aftryk fra HVO100 Bio er op til 90 pct. lavere end VE direktivets referenceværdi for diesel. Med HVO100 Bio giver vi dermed virksomheder og kommunale kunder en mulighed for at vælge et brændstof, der reducerer klimaaftrykket fra brugen af brændstof til deres dieselkøretøjer. Læs mere her.

Bioaffald som jetbrændstof

Gennem vores medejerskab af DCC & Shell Aviation deltager vi i et konsortium, der sammen med bl.a. Maersk, Dansk Shell og Energy Cluster Danmark vil udvikle og sælge jetbrændstof lavet på bioaffald som fx slam. Målsætningen med projektet er at efterligne naturens egne processer til at omdanne bioaffald til bæredygtigt brændstof. Projektet er støttet af Innovationsfonden

Biobrændstof til Sønderborg Lufthavn

I samarbejde med DCC & Shell Aviation har Sønderborg Lufthavn og Alsie Express påbegyndt flyvninger på mere bæredygtigt jetbrændstof (SAF). Fra maj 2021 flyver ruten Sønderborg-København, som den første indenrigsrute, på brændstof i blandet bl.a. brugt stegeolie fra fødevareindustrien. Det frivillige initiativ i Sønderborg skærer ca. 4% af brændstoffets klimaaftryk, og viser vejen mod en gradvist grønnere fremtid for dansk luftfart.

Det gør vi selv

Sideløbende med de muligheder vi tilbyder vores kunder, har vi også sat os et mål om at reducere vores egne udledninger med 20 pct. i 2025, sammenlignet med 2019. Vores langsigtede mål er netto nulemissionsudledning i 2050 fra egen drift.  

Allerede i dag CO2 kompenserer vi udledningen fra vores egen vognpark, ca. 9.800 tons CO2 årligt, og vi anvender certificeret, grøn strøm. Vores egne tankvogne i Aarhus, København, Odense og Aalborg kører primært på det biobaserede brændstof HVO, hvilket svarer til cirka 10 pct. af det samlede brændstofforbrug på DCC Energis mere end 80 tankvogne. Det resterende forbrug er dækket af naturgasbaseret GTL-brændstof.

De kommende år tager vi nye initiativer for at begrænse udledningen fra vores drift, bygninger og fra de mere end 240 Shell tankstationer, vi driver sammen med lokale forhandlere.  

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
70 10 20 10
[email protected]


FacebookFølg os på Facebook

Shell Licensee
a DCC business