DCC Energi og fremtidens energi

Energimarkedet er midt i en stor transition mod nye mere bæredygtige energiformer. Det er et vigtigt og nødvendigt skifte. Som et af landets største energiselskaber ønsker vi at være en aktiv medspiller på vejen mod en mere bæredygtig fremtid.

Som virksomhed har vi en mulighed og et ansvar for at tage del i den langsigtede grønne omstilling af energimarkedet og samfundet. På den måde kan vi indfri vores egne og bidrage til Danmarks målsætninger på klimaområdet.

DCC Energi har en stærk position i både privatmarkedet, erhvervsmarkedet, søfarten, landbruget og det offentlige, som vi vil udvikle ved at være på omgangshøjde med vores kunders behov - også med hensyn til mere bæredygtig energi.

Ambitionen er at udvikle DCC Energi over mod fremtidens energiformer samtidig med, at vi forsyner vores kunder med de energiprodukter, de efterspørger den dag i dag. På den måde sikrer vi, at vi er en relevant aktør i et marked under forandring også om fem, 10 og 15 år.

100% grøn omstilling i 2050

Ser vi på energimarkedet vil fossile brændstoffer, som vi kender dem, gradvist fylde mindre. Mens behovet for nye, bæredygtige energiformer vil stige. Herunder en bred vifte af nye energiformer og -løsninger, såsom grøn el, batterier, biogas, biobrændstof, brint og power to X. Vi ved endnu ikke præcist, hvilke energiformer, der vil dominere i fremtiden.

Men vi kender endemålet: En 100% grøn omstilling i 2050 i Danmark. Derfor er vores intention også gradvist at udbygge vores produktportefølje med nye energiprodukter og tjenester i takt med den energitransition, der er i gang.

Som kommerciel aktør kan og vil vi bidrage til udviklingen af fremtidens energimarked. Og vi kan være med til at forankre de mere strukturelle og samfundsøkonomiske betragtninger om energisektorens fremtid i nye, rentable løsninger. Med vores operationelle styrke og stærke kundefokus vil vi fortsat tilbyde gode energiløsninger, der skaber muligheder og værdi for vores kunder, medarbejdere, ejere og samfundet. Sådan er det i dag, og sådan vil det være i fremtiden – uanset hvilke energiformer vi handler med.

CO2 kompensering

På kort sigt har vi som det første energiselskab herhjemme lanceret CO2 kompensering af brændstof som en her-og-nu-mulighed for at gøre noget ved udledninger, der ikke kan undgås eller reduceres. Læs mere her.

El-ladestandere

Med udgangspunkt i det stadig stigende antal elbiler, bidrager vi også til en bedre infrastruktur for el-ladning – i første omgang etablerer vi el-ladestandere på fem udvalgte Shell tankstationer i Københavnsområdet.

Det gør vi selv

Sideløbende med de muligheder vi tilbyder vores kunder, har vi også sat os et mål om at reducere vores egne udledninger med 20 pct. i 2025, sammenlignet med 2019. Vores langsigtede mål er netto nulemissionsudledning i 2050 fra egen drift.

Allerede i dag CO2 kompenserer vi udledningen fra vores egen vognpark, ca. 9.800 tons CO2 årligt, og vi anvender certificeret, grøn strøm. De kommende år tager vi nye initiativer for at begrænse udledningen fra vores drift og fra de mere end 230 Shell tankstationer, vi driver sammen med lokale forhandlere.

Energi til hele Danmark

Vi forsyner Danmark med brændstoffer, smøremidler og naturgas, og vi driver netværket af Shell tankstationer i Danmark.

Nyhedsbrev fra DCC Energi

Få tilbud, gode råd og mulighed for at deltage i vores konkurrencer.

Tilmeld nyhedsbrev

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business