EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering

CSRD har til formål at øge transparensen og beskytte mod ‘greenwashing’ ved at ensrette standarderne for bæredygtighedsrapportering. CSRD hjælper virksomheder til at få en bedre forståelse af bæredygtighedsrelaterede risici, muligheder og påvirkninger og dermed en bedre forståelse af deres egen bæredygtighedsindsats gennem årlig måling og rapportering.

CSRD vil blive indarbejdet i dansk lovgivning, herunder årsregnskabsloven. Rapporteringen skal gives i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring.

Virksomheder omfattet af CSRD skal rapportere iht. en række oplysningskrav, der vurderes væsentlige for deres virksomhed. Det vil for langt de fleste virksomheder indebære oplysningskrav om CO2 aftryk (scope 1, 2 og 3).

CSRD vil være obligatorisk for et stort antal EU-virksomheder:

VirksomhedstypeTidspunkt for oblikatorisk rapportering
Store børsnoterede virksomheder
Børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte*
Rapportering i 2025 for regnskabsåret 2024
Øvrige store virksomheder
Virksomheder der opfylder mindst to af følgende kriterier*
– 250+ ansatte i gennemsnit
– en balancesum på EUR 20 mio.
– en nettoomsætning på EUR 40 mio.
Rapportering i 2026 for regnskabsåret 2025
Børsnoterede SMV’er
Børsnoterede SMV’er der opfylder mindst to af følgende kriterier:
– 10+ ansatte
– en balancesum på EUR 350.000
– en nettoomsætning på EUR 700.000
Rapportering i 2029 for FY 2028
Frivillig rapportering i 2025
Små europæiske kreditinstitutter og
forsikringsselskaber
Rapportering i 2027 for regnskabsåret 2026
Moderselskaber uden for EU, der har en stærk tilstedeværelse i EU
igennem filialer eller datterselskaber
Rapportering i 2029 for FY 2028
*Gælder også for EU-datterselskaber af ikke EU-virksomheder. Kilde: Konsulentvirksomheden Viegand Maagøe