På vej mod nye energiformer

Vognmandsforretninger der er i gang med at tage stilling til ny kilometerafgift, som fra 2025 bliver pålagt lastbiler, der ikke kører på el. Eller industrivirksomheder der er klar til eldrevet maskinpark, men som opdager, at teknologien ikke er helt klar endnu til at større trucks kan fungere effektivt på el alene. Det er virkeligheden for rigtig mange virksomheder på vejen mod nye energiformer.

Som kunde hos DCC Energi kan du altid henvende dig for information og sparring om energiløsninger. Det er vores mål at inspirere og udfordre vores kunder til at forbedre deres energiforbrug, og vi har et konstant og skarpt øje på udviklingen på energimarkedet”

Lena Løwe Sørensen, direktør for forretningsudvikling og nye energiformer

”Vi oplever, at mange erhvervskunder gerne vil have hjælp til at få et overblik over ændringerne på energiområdet samtidig med, at de aktivt ønsker at indtænke bæredygtighed i virksomhedens økonomi, effektivitet og driftssikkerhed”, fortæller Lena Løwe Sørensen, direktør for forretningsudvikling og nye energiformer hos DCC Energi.

Ud over at være med til at udvikle bæredygtige energiløsninger, ser hun og resten af DCC Energi organisationen det som deres ansvar at rådgive kunderne i en omstillingsproces.

”Klimapåvirkning og bæredygtighed er en integreret del af hverdagen hos virksomhederne, og i DCC Energi er diskussionen om nye energiformer blevet en fast del af vores samtaler med kunderne”, siger Lena. Hun fortsætter:

”Virksomheder står i dag over for helt anderledes krav end for bare 20 år siden. De skal have styr på CO2 emissioner og energiforbrug, hvis de vil have en berettigelse og gøre deres ejere tilfredse. Hos DCC Energi er det vores mål at hjælpe kunderne på vej i omstillingsprocessen og orientere om de fordele og ulemper der kan ligge i forhold til at implementere nye energiformer.”

Energiløsninger med fokus på bæredygtighed

CO2-mål og CSRD

  • 2030 mål: Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser/CO2 i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 1990

  • 2050 mål: EU skal blive det første kontinent, der fra 2050 fjerner lige så meget CO2, som det producerer. EU skal med andre ord i 2050 være CO2-neutral.

  • Fra 2024 vil rapporteringsdirektivet CSRD være obligatorisk for en lang række virksomheder.

  • CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Direktivet ensretter standarderne for bæredygtighedsrapportering og hjælper virksomheder til at få en bedre forståelse af bæredygtighedsrelaterede risici, muligheder og påvirkninger.

Vi hjælper vores erhvervskunder med at finde energiløsninger, der kan reducere CO2 udledningen og dermed også spille ind i målsætningerne for regeringens CO2 mål for 2030 og 2050.

”Vi har fuld forståelse for, at mange af vores kunder er i en transformationsfase, og vi står klar til at rådgive og sparre med dem om deres energiløsninger.
Med udgangspunkt i kundens eksisterende energiløsninger finder vi sammen frem til, hvordan energiforbruget bedst kan optimeres. Hvad enten det gælder skift fra almindelig diesel til HVO, fra olie- eller gasfyr til varmepumpe, indkøb af biogas eller ladeløsninger til virksomhedernes eldrevne køretøjer,” fortæller Lena Løwe Sørensen.

I DCC Energi har vi i de senere år udvidet vores produktsortiment og investeret i nye energiformer, såsom biogas, HVO, ladeløsninger og varmepumper. Fra 2024 bliver det for mange virksomheder et krav at levere en CSRD-rapport, som blandt andet skal indeholde en oversigt over virksomhedens CO2 forbrug.* I den sammenhæng og for at hjælpe kunderne vil vi fremover årligt dele en oversigt over CO2 aftrykket fra de produkter, kunderne har købt hos os.

Vi holder øje med udviklingerne på energimarkedet, så vi kan udvikle os i takt med, at nye energiinnovationer ser dagens lys, og fortsat kan levere tidssvarende energiløsninger til vores kunder. Det gør vi, fordi vi ønsker at levere gode energiløsninger – både nu og i fremtiden.

ESG

Større virksomheder (>500 medarbejdere) skal udarbejde en ESG-rapport.
Læs mere om hvad en ESG-rapport er

Hos DCC Energi bruger vi ESG til at definere vores bæredygtighedsmål inden for Environment (E), Social (S) og Governance (G).
Læs mere her