Bedre luft til skraldemændene i Middelfart

Skraldebilen står i tomgang, de mørkegrå spande bliver tømt over ladkanten, og dunsten af diesel hænger tungt i luften. At være skraldemand har til alle tider været et udsat erhverv, hvor meget af
dagen består i at håndtere bakterie- og partikelfyldt affald bag en osende skraldebil i tomgang.
Det har man gjort noget ved i Middelfart Kommune. Her har afdelingen for renovation givet skraldemændene en både behageligere og mere miljøvenlig arbejdsdag ved at skifte den traditionelle diesel ud med Shell GTL Fuel.

”I Middelfart har vi en ambition om at være en grøn kommune. Ved at stoppe med diesel skåner vi både vores skraldefolk og borgere for en stor del af den generende lugt og os, der normalt kommer fra skraldebilernes udstødning. Alternativet til diesel er et vigtigt skridt i en mere grøn retning”,
forklarer driftskoordinator i Middelfart Kommune, Poul Erik Fuglsang.

Ved at stoppe med diesel skåner vi både vores skraldefolk og borgere for en stor del af den generende lugt og os, der normalt
kommer fra skraldebilernes udstødning”

Poul Erik Fuglsang, Driftskoordinator Middelfart Kommune

Langt færre skadelige partikler

Da kommunen fik nye og mere miljøvenlige skraldebiler henvendte Poul Erik Fuglsang sig til DCC-Energi for at blive rådgivet om muligheden for renere brændstoffer.

”Med vores nye skraldebiler, der er opdelt i to rum, sikrede vi en nemmere og forbedret affaldssortering ved den ugentlige renovationskørsel. Vi ville også gerne sikre, at de kørte så effektivt og miljørigtigt som muligt. DCC Energi foreslog derfor, at vi skiftede dieselen ud med et mere moderne og renere brændstof. Som resultat kan vi nu tilbyde vores skraldemænd et bedre arbejdsmiljø, når de er på farten”,
siger Poul Erik Fuglsang.

Middelfart kommune vil gerne være en grøn kommune. Det forbedrede brændstof er et skridt på vejen.

Udskiftningen af diesel med Shell GTL Fuel betyder, at renovationskørslen i Middelfart Kommune, som hver uge henter affald hos 4.000 husstande, udleder langt færre skadelige partikler, sod og NOx. Produktet brænder renere end diesel, og derfor lugter og ryger det stort set ikke.

Fakta om Shell GTL Fuel

  • Tæt på aromat- og svovlfri
  • Renere forbrænding
  • Udleder færre skadelige stoffer
  • Væsentlig mindre lugt og os
  • Fungerer i alle blandingsforhold med diesel
  • Støjreducerende op til 4 dB(A)
  • Gode egenskaber ved koldstart
  • Lettere biologisk nedbrydelig
  • Anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer
  • Ingen investering i motortilpasning, -justering eller -nyindkøb

”Vores medarbejdere fortæller, at de føler sig bedre tilpas – også selvom de arbejder tæt på en dieselmotor i tomgang. Og så er det en stor fordel, at Shell GTL Fuel uden videre kan bruges på dieselkøretøjer. Det betyder, at vi bare har hældt det nye brændstof på vores tankanlæg i stedet for diesel. I modsætning til f.eks. rapsolie, så er prisen for GTL stort set den samme som for almindelig diesel, så økonomisk har det også været let at passe ind i budgettet”, fortsætter Poul Erik Fuglsang.

På vej mod nul-emission

Det nye brændstof er en mellemstation på vejen til nul-emission for Middelfart Kommune, der forventer, at fremtiden bliver elektronisk – også inden for renovationsdriften. El-skraldebiler har imidlertid stadig en så begrænset aktionsradius, at de ikke rigtig passer ind i de daglige krav.

”På sigt skal Middelfart Kommune have nul-emission fra kommunale biler, busser og lastbiler, så brændstofudskiftningen er en mellemstation, ind til der bliver opfundet nogle effektive el-skraldebiler. De fleste eldrevne alternativer klarer i øjeblikket cirka 80 kilometer, før de skal lades op. Det er for lidt, hvis vi skal kunne leve op til vores nuværende drifts- og servicemål”, slutter Poul Erik Fuglsang, der dog tilføjer, at han følger godt og grundigt med i udviklingen af de kommende generationer af el-lastbiler – både når det kommer til pris og rækkevidde.