ESG – hvad er det?

ESG er forkortelsen, som de fleste virksomheder bør kende. Det er et kernebegreb inden for bæredygtighedsrapportering og snart en betingelse for at drive virksomhed for næsten alle.

ESG = Environmental, Social, Governance

ESG er en forkortelse for Environment, Social og Governance. På dansk dækker begreberne over klima- og miljømæssig bæredygtighed, social ansvarlighed samt ansvarlig selskabsledelse og forretningsadfærd.

ESG er synonymt med bæredygtighed og ansvarlighed, og begrebet bruges til at måle og rapportere på virksomhedens performance på netop disse områder. Du kan også bruge ESG til at målrette dine bæredygtighedsindsatser – skal I fokusere mere på det sociale, og hvilke områder inden for klima og miljø er mest relevante for jeres forretning at arbejde med?

Rapporteringskrav fra EU

Store virksomheder skal allerede i dag redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i forbindelse med deres årsrapport. Fra regnskabsåret 2025 skal virksomheder med mere end 250 medarbejdere rapportere på de såkaldte ikke-finansielle data.

Rapporteringen dækker ikke kun egen virksomhed men hele værdikæden. Så hvis du er leverandør eller samarbejdspartner til større virksomheder, kan du derfor forvente at skulle levere ESG-data fra din virksomhed.

Se hvornår EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) træder i kraft.

E for Environment

E’et står for Environment, som vi oversætter til klima- og miljømæssig bæredygtighed. E’et fokuserer i høj grad på, hvordan en virksomhed bruger af eller beskytter naturens ressourcer. Derfor måles E’et ofte på:

 • CO2 udledning
 • Generelt ressourceforbrug
 • Forurening og påvirkning af biodiversitet.

S for Social

S’et står for Social, som vi oversætter til social bæredygtighed. S’et fokuserer i høj grad på, hvordan en virksomhed behandler mennesker og interagerer med de fællesskaber og relationer, virksomheden påvirker eller er påvirket af. Derfor måles S’et ofte på:

 • Medarbejdersundhed, -sikkerhed og -trivsel
 • Diversitet, inklusion og ligestilling
 • Kundetilfredshed og produktsikkerhed
 • Beskyttelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder i hele værdikæden.

G for Governance

G’et står for Governance, som vi oversætter til ledelsesmæssig bæredygtighed. G’et fokuserer i høj grad på ansvarlig virksomhedsdrift og ledelse. Derfor måles G’et ofte på:

 • Interne politikker og kontroller
 • Compliance, transparens og risikostyring
 • Anti-korruption
 • Leverandørstyring
 • Beskyttelse af whistleblowers