Lavt CO2 aftryk med HVO i stedet for diesel

HVO fremstilles typisk af brugt madolie, men andre råvarer som animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk og vegetabilske olier kan også bruges. Brugen af restaffald betyder, at det samlede CO2 aftryk er væsentligt lavere i forhold til diesel.

Vidste du, at HVO:

  • står for Hydrotreated Vegetable Oil
  • fremstilles af brugt madolie og andet affald fra fødevare- og landbrugsindustrien
  • kan blandes i ethvert forhold med almindelig diesel og kan også bruges 100 % rent i alle dieselmotorer
  • har et op til 90 % lavere samlet CO2 aftryk end traditionel diesel
  • har kun én faremærkning, hvor diesel har syv
  • udleder færre partikler og NOx, så både nærmiljøet og dieselmotorens partikelfilter og SCR-system belastes mindre.

”Fordelene ved HVO er mange,” siger produktchef Per Ollikainen. ”Det udleder op til 90 % mindre CO2 end traditionel diesel. Det er tilgængeligt på markedet og kan erstatte diesel, uden at det kræver tekniske tilpasninger af dieselmotoren. Og så er HVO baseret på restaffald en del af et cirkulært system, hvor affald og restprodukter bliver hovedingrediens i et brændstof i stedet for bare at blive smidt ud.”

Mindre CO2 og renere forbrænding

”HVO bliver ofte omtalt som et syntetisk brændstof. Det skyldes fremstillingsprocessen, hvor man brintbehandler råvarerne, der er fossilfri kilder som kan spænde fra planteolier til brugt madolie og affaldsbiomasse. Det giver HVO det lavere CO2 aftryk. Produktets høje cetantal over 70 giver en forbedret forbrænding og medvirker til at reducere den lokale udledning af partikler, NOx, kulbrinter og kulilte i forhold til brug af almindelig diesel.”

Anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer

Den store fordel ved HVO er, at det kan benyttes præcis som diesel. Det kræver ingen form for justering af eksisterende motorer eller dyre investeringer i helt nye eldrevne maskiner og køretøjer. Og det er fuld blandbart med diesel. Ved iblanding af op til 30 % HVO i diesel er den almindelige dieselnorm EN590 fortsat opfyldt. I andre blandingsforhold over 30 % HVO opfyldes normen for syntetiske paraffinske brændstoffer EN 15940 A.

Prisen er en barriere

HVO er endnu ikke så udbredt herhjemme, da prisen er noget højere end almindelig diesel.
”I Sverige er anvendelsen af HVO meget mere udbredt, fordi man har favoriseret HVO afgiftsmæssigt. Det har gjort prisforskellen til diesel ganske lille. Hvis man valgte samme taktik i Danmark, ville HVO blive attraktivt for rigtig mange virksomheder,” slutter Per Ollikainen.