Vores bæredygtighedsplan

For at imødekomme både egne og omverdenens forventninger fokuserer vores bæredygtighedsplan på fire centrale områder:

  • Klima og fremtidens energi
  • Sikkerhed og beskyttelse af miljøet
  • Mennesker og omverden
  • Governance

DCC Energi – en del af energiomstillingen

Som leverandør til det danske energimarked er det vores ansvar at tage del i energiomstillingen. For et energiselskab er en naturlig del af den grønne omstilling.

Derfor tilbyder vi også løbende nye løsninger og produkter til kunderne, samtidig med at vi implementerer energiforbedrende tiltag i ”eget” hus.  

Ingen er i dag i tvivl om vigtigheden af større fokus på bæredygtighed og på nye energiformer. Og det er helt centralt, at vi både som samfund, mennesker og virksomheder forholder os konkret til muligheder og løsninger.  

Vi har et fælles ansvar

Som energileverandør til både private, erhverv og det offentlige kan og vil vi bidrage til udviklingen af fremtidens energimarked.  

Vi ønsker at understøtte vores kunders behov ved målrettet at udvide produktsortimentet og tilbyde rådgivning og løsninger, der skaber muligheder og værdi. Sådan er det i dag, og sådan vil det være i fremtiden – uanset hvilke energiformer vi handler med. 

Det er nødvendigt at skifte retning mod mere bæredygtige energiformer. Fremover vil fossile brændstoffer, som vi kender dem, gradvist fylde mindre og behovet for nye mere bæredygtige energiformer stige markant – alt sammen for at reducere klimabelastningen”

Lena Løwe Sørensen, direktør for forretningsudvikling og nye energiformer.  

Helt konkret har vi som led i energiomstillingen udvidet vores tilbud til kunderne med lyn-ladeløsninger på en række tankstationer, hjemmeladere og varmepumper til både private og virksomheder, samt introduceret salg af biogas,  HVO-biobrændstof til transportkunder og SAF-biobrændstof til lufthavne og flyoperatører i Danmark.

”Vi kender endemålet: En 100% grøn omstilling i 2050 i Danmark. Derfor er vores strategi også at hjælpe kunderne på vej ved at tilbyde løsninger og muligheder, der medvirker til optimeret energiforbrug og reduceret CO2 udledning.”, afslutter Lena Løwe Sørensen.  

Vi skal også reducere egne emissioner

Som del af energiomstillingen arbejder vi også selv fokuseret på at reducere egne CO2 udledninger. Vi har forpligtet os til en ambitiøs CO2-reduktion på 50 % fra egen drift i 2030 og sigter mod netto-nul emissioner i 2050. 

Som led i at opnå vores mål anvender vi certificeret grøn strøm i alle lokaler og kontorer. 

Tankvogne som kører i Aarhus, København, Odense og Aalborg kører primært på det biobaserede brændstof HVO, hvilket svarer til cirka 15 % af det samlede brændstofforbrug på de mere end 80 tankvogne, der kører for DCC Energi. Det resterende forbrug er dækket af traditionel diesel B7.

Én af vejene til reduceret CO2 udledning er at spare på forbruget

Derfor har vi på alle de tankstationer, vi selv driver, udskiftet belysningen med energibesparende LED-lys, og ved udskiftning af vaskemaskiner og belysning vil vi fremover altid overgå til enheder med lavest mulige energiforbrug.    

Vi holder os konstant opdateret på den seneste udvikling på energimarkedet, så vi i de kommende år kan fortsætte med at tage initiativer, der begrænser CO2 udledning fra vores egen drift og samtidig gør os i stand til at rådgive og vejlede vores kunder i forhold til deres energiomstilling. 

Mere end CO2 

Selvom fokus på CO2 er helt afgørende handler bæredygtighed også om andet. Med afsæt i ESG-begrebet – Environment Social Governance – og FN’s verdensmål om at fremme en bæredygtig udvikling, har vi valgt at fokusere på fire hovedområder,  

På den måde forpligter vi os ikke kun til at mindske vores CO2 udledning, men også til at sikre et godt og mangfoldigt arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen.

Vores bæredygtighedsmål 

Med afsæt i ESG-begrebet – Environment Social Governance – og FN’s verdensmål om at fremme en bæredygtig udvikling, har vi valgt at fokusere på fire hovedområder: 

Dyk ned i vores arbejde med bæredygtighed