Shell GTL Fuel

Brændstof med renere forbrænding - til dieselmotorer

Shell GTL Fuel brænder renere end råoliebaseret diesel og udleder derfor væsentlig færre skadelige stoffer og mindre røg. Det er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie. GTL står for Gas-To-Liquid.

Vi tilbyder to produkter i Shell GTL familien:

 • Shell GTL Fuel Bio
  Til vejtransport og lignende, indeholder biokomponent, som kan være FAME (Fatty Acid Methyl Esters).
  Kan få et gulligt skær fra biokomponenten.
 • Shell GTL Fuel Offroad
  Til brug hvor indhold af biokomponent er uønsket.
  Indeholder aldrig FAME (Fatty Acid Methyl Esters) og er stort set farveløs.

 

Egenskaber

 • Er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt cetantal,
  det giver renere forbrænding
 • Udleder færre skadelige stoffer som følge af den renere forbrænding
 • Lugter og oser næsten ikke
 • Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel
 • Er støjreducerende op til 4 dB(A)
 • Har gode egenskaber ved koldstart
 • Er biologisk nedbrydelig efter OECD-test 301 F og 307

Bruges på præcis samme måde som almindelig diesel

Shell GTL Fuel er fuld blandbar med diesel. Du kan tanke diesel den ene gang og Shell GTL Fuel den næste. Driftssikkerheden er den samme, men med GTL Fuel reduceres udledningen af skadelige stoffer og partikler.

 • Anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer - ingen investering i partikelfilter, motorjustering eller nyindkøb
 • Fungerer i alle blandingsforhold fra 0 til 100 %
 • Det er normalt helt problemfrit at skifte mellem Shell GTL Fuel og diesel. Se faktaark for særlige forhold.

Reduktion i emissioner fra Euro I-V motorer med Shell GTL Fuel vs. almindelig diesel

  Partikelstof NOx HC CO
Euro I 18% 16% 13% 22%

Euro II

18% 15% 23% 5%
Euro III 10 til 34% 5 til 19% < 9% 12 til 20%
Euro IV 31 til 38% 5 til 16% 10 til 28% 9%
Euro V 23 til 33% 5 til 37% 19 til 23% 8 til 22%

Emissionsfordelen ved Shell GTL Fuel i forhold til almindelig diesel varierer afhængigt af forskellige faktorer, som inkluderer motor - men er ikke begrænset til - motoremissionsniveau, efterbehandlingssystem, motorproducent, alder, indsprøjtningstidspunkt og kørestil. Tallene angivet ovenfor viser et interval baseret på faktiske data fra emissionstest.

Skemaet inkluderer ikke Euro VI motorer, da emission af partikler og NOx normalt vil være meget begrænsede i udstødningen fra køretøjer med Euro VI motorer og velfungerende efterbehandlingssystemer - uanset brugen af Shell GTL Fuel.

Langsom kørsel, korte ture, meget tomgang, kran og pumpedrift vil dog kunne øge belastningen af efterbehandlingssystemet. En række eksempler har vist, hvordan brugen af GTL Fuel har reduceret behovet for regenerering sammenlignet med brugen af almindelig diesel. Dette kan forklares ved, at GTL forbrænder renere i motoren og sodbelastningen i efterbehandlingssystemet efter forbrænding dermed reduceres.

Shell GTL Fuel og CO2

Hvor meget CO2 udleder forskellige brændstoftyper?
I EU har kommissionen udregnet brændstoffers ”vugge-til-grav” CO2 belastning, som gælder for medlemsstaterne. Disse værdier er angivet i Council Directive (EU) 2015/652, implementeringsdirektivet for artikel 7a i EU Brændstofkvalitets-
direktiv 98/70/EC. For GTL Fuel gælder værdien 94,3 g CO2/MJ og for diesel 95 g CO2/MJ. 

Når CO2 udledning ikke kan undgås, kan den kompenseres
Parisaftalen fra 2015 sigter mod at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning “godt under” 2 °C. For at nå dette mål skal den samlede mængde CO2 begrænses, og én af løsningerne er at kompensere CO2 udledning. Det er en ”her-og-nu” mulighed for at gøre noget, indtil nye bæredygtige energiformer bliver tilgængelige.

Når du køber Shell GTL Fuel, kan du vælge at kompensere CO2 udledningen fra produktet. En gang om året modtager du et certifikat på den mængde CO2, du har kompenseret de foregående 12 måneder. Certifikatets nummer refererer til Shells portefølje af naturbevarings- og genopretningsprojekter, som auditeres løbende af anerkendte uafhængige organisationer.

Læs mere om CO2 kompensering

Et gennemtestet produkt

Ikke alene opfylder Shell GTL Fuel den moderne europæiske norm for paraffinsk diesel EN 15940, men produktet opfylder også de anerkendte amerikanske og japanske generelle normer for dieselbrændstof, og er desuden afprøvet og gennemtestet over en periode på mere end ti år.

Der indgår over en million kilometer i forbindelse med test og afprøvninger, som omfatter en bred vifte af køretøjer og geografiske områder, lige fra f.eks. Smart cars i Singapore, lastbiler i England til busser og entreprenørmaskiner i Holland.

Endelavefaergen

Resultater og erfaringer gennem mere end 10 år viser, at Shell GTL Fuel er meget velegnet som erstatning for almindelig diesel. Det giver betydelige reduktioner i dieselmotorers udledning af skadelige stoffer og partikler.

Både til lands og til vands
Shell GTL Fuel anvendes til alle typer dieselmotorer på land, og produktet er også meget velegnet til maritim brug. I den forbindelse er der også gennemført en række tests, blandt andet på M/F Endelave.

Det anerkendte schweiziske certificerings- og test-
institut SGS, tidligere Société Générale de Surveillance, gennemførte i efteråret 2018 omfattende målinger på M/F Endelave, som sejler mellem Snaptun og Endelave.

SGS målte store reduktioner af skadelige stoffer i færgens udstødningsgas og reduktion i støjniveauet, når den sejlede på Shell GTL Fuel i stedet for lavsvovls marinediesel.

Det siger kunderne

Middelfart Kommune

Medar­bejderne fornemmer ikke, at de arbejder tæt på en dieselmotor i tomgang. Og prisen er stort set den samme som for almindelig diesel.

Læs mere

J. Jensen

Vores biler kan uden videre køre på Shell GTL Fuel, og vi kan se, at det giver en markant reduktion i partikeludledningen.

Læs mere

Colas Danmark

Shell GTL Fuel åbner en nem vej til at begrænse vores udledning af partikler, røg og lugt.

Læs mere

Nordjyske Jernbaner

Med Shell GTL Fuel fjerner vi stort set alle gener med dieselos og -lugt.

Læs mere

Stromma Danmark

Vi ønsker at begrænse vores miljøpåvirkning og Shell GTL Fuel er en oplagt mulighed for effektivt at sænke partikeludledningen fra vores turbåde.

Læs mere

Orøfærgen

Nu og her er Shell GTL Fuel den mest optimale løsning, vi har for at gøre noget på miljøsiden til gavn for medarbejdere, passagerer og naboer.

Læs mere

Allan Jensen

Allan Jensen

Key Account Manager

Sjælland og Øer

+45 2220 5212

Arne Hansen

Arne Hansen

Key Account Manager

Syd- og Sønderjylland

+45 2220 5130

Carsten Skov Henningsen

Carsten Skov Henningsen

Key Account Manager

Fyn og Vestsjælland

+45 4186 3484

Claus Monberg

Claus Monberg

Senior Key Account Manager

Midt- og Nordjylland / Danmark

+45 2220 5129

Pia Mathiasen

Pia Mathiasen

Account Manager

Sjælland, Fyn og Øer

+45 4558 0105

+45 2220 5431

Anders Bo Henriksen

Anders Bo Henriksen

Account Manager

Jylland

+45 4558 0144

+45 4186 3465

Steffen Kildahl

Steffen Kildahl

Salgsdirektør

Hele Danmark

+45 4558 0160

+45 4186 3434

Erik Jensen

Erik Jensen

Forhandler ansvarlig

Hele Danmark

+45 4186 3441

Øvrige brændstoffer til dieselmotorer:

Se- og lugt forskellen

Du kan se, lugte og gøre en forskel.

Tekniske specifikationer

Du kan finde teknisk information om Shell GTL Fuel i vores faktablad.

Hent Shell GTL Fuel faktaark 

Det siger kunderne

Havnemester Bent Larsen fortæller om sine oplevelser med at skifte fra marinediesel til Shell GTL Fuel i Dyvig Bro Havn

Fordele for havnene

 • GTL forbrænder renere end diesel, udstødningen lugter mindre og der udledes færre partikler og mindre NOx

 • Lettere koldstart og mindre os

 • Lugtfri tankning

 • Støjreduktion på typisk 1-3 dB

 • Ingen oliefilm på vandet

 • Er biologisk nedbrydelig

 • Indeholder ikke biokomponenten FAME, som er kendt for at kunne fremme udvikling af dieselpest

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
70 10 20 10
[email protected]


FacebookFølg os på Facebook

Shell Licensee
a DCC business