Kvartalsaflæsning på naturgas

Du kan følge dit forbrug hvert kvartal – og du får en acontofaktura, som svarer til dit forbrug

Du skal aflæse din gasmåler fire gange om året, og du får derfor fire kvartalsopgørelser i stedet for én årsopgørelse.

Du skal aflæse din måler den 30. juni, 30. september, 31. december og 31. marts.

Evida kontakter dig direkte og oplyser, hvornår og hvordan du skal aflæse din måler.

Evida opgør dit forbrug ud fra din aflæsning og sender det til os i starten af måneden efter din aflæsning.
Vi sender dig en opgørelse af dit forbrug for kvartalet i juli, oktober, januar og april.

Evida bruger også din aflæsning til at justere dit forventede årsforbrug. Vi vil fortsat acontofakturere dig en måned forud, og vi bruger dit nye forventede årsforbrug til at beregne acontofakturaen for næste måned.

Du vil også modtage en faktura fra Evida for distribution og afgifter. Evida sender dig 4 fakturaer om året. 

Aflæsning af målerOpgørelse fra DCC Energi
30/6Juli
30/9Oktober
31/12Januar
31/3April

Ændret acontofaktura

Tidligere sendte vi dig 12 lige store acontofakturaer om året.
Fordi du nu bliver afregnet dit faktiske forbrug hvert kvartal, vil dine acontofakturaer fremover også i højere grad følge dit faktiske forbrug.

Du vil få lave acontofakturaer i sommerhalvåret og højere i vinterhalvåret, hvor du bruger meget naturgas. Samlet set skal du betale det samme som tidligere. 

Det er en god idé at holde øje med dit forventede årsforbrug, som fremgår af dine acontofakturaer, så du undgår overraskelser i vintermånederne.

Vi kender kun dit samlede forbrug for hele kvartalet og ikke for de enkelte måneder. Vi fordeler derfor dit forbrug per måned efter en fast sæsonprofil. 

Vi bruger sæsonprofilen til afregne både dit faktiske forbrug og dine acontofakturaer.