HVO100 Bio

100 % biobaseret brændstof til dieselmotorer - med lavt CO2 aftryk

HVO100 Bio er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af 100 % biomasse i stedet for råolie, og har derfor et lavt samlet CO2 aftryk.

Som andre paraffinske brændstoffer efter standarden EN15940 klasse A forbrænder HVO100 Bio renere end råoliebaseret diesel og udleder derfor væsentlig færre skadelige stoffer og mindre røg.

HVO100 Bio fremstilles typisk af brugt madolie, men andre råvarer kan også bruges, f.eks. animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk og vegetabilske olier.

Produktet er bæredygtighedscertificeret jf. International Sustainability and Carbon Certification, forkortet til ISCC – EU.

Bemærk, betegnelsen CO2 benyttes her som forkortelse for CO2eq, som står for CO2 ækvivalenter. Det er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten.

Egenskaber

 • Har et meget lavt samlet CO2 aftryk
 • Er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt cetantal >70, det giver en renere forbrænding
 • Udleder færre skadelige stoffer som følge af den renere forbrænding
 • Lugter og oser næsten ikke
 • Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel
 • Har gode kuldeegenskaber: ÷24°C om vinteren og ÷12°C om sommeren
 • Har gode egenskaber ved koldstart
 • Har lidt lavere vægtfylde end diesel, men det højere masseenergiindhold og cetantal betyder, at brændstoføkonomien typisk er nærmest uændret
 • Er klassificeret som lettere biologisk nedbrydelig

Kan reducere CO2 aftrykket med op til 90%

I EU har kommissionen udregnet det samlede *WtW CO2 aftryk for en række af de traditionelle brændstoffer til brug for medlemsstaterne. Disse værdier er angivet i Council Directive (EU) 2015/652, implementeringsdirektivet for artikel 7a i EU Brændstofkvalitetsdirektiv 98/70/EC.

For GTL Fuel angives værdien 94,3 gCO2/MJ og for diesel 95 gCO2/MJ

HVO100 Bio er fremstillet af 100 % biomasse i overensstemmelse med EU krav om bæredygtig produktion og forarbejdning af biomasse i direktiv 2009/28EC, Renewable Energy Directive (RED) og er certificeret efter ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). ISCC certifikater er internationalt anerkendte og angiver også produktets CO2 aftryk og CO2 reduktionsværdi. Disse værdier kan variere efter de anvendte råvarer for den enkelte produktionsbatch.  For HVO100 Bio er CO2 aftrykket typisk <10 gCO2/MJ, svarende til en CO2 reduktion på op til 90% jf. ISCC certificeringen.

Bemærk, betegnelsen CO2 benyttes her som forkortelse for CO2eq, som står for CO2 ækvivalenter. Det er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten.

*Well-to-Wheel = brændstoffets samlede COudledning fra kilde over udvinding og produktion til forbrænding i motoren.

Bruges på præcis samme måde som almindelig diesel

HVO100 Bio opfylder EN15490, og på nær vægtfylden også EN590, brændstoffet kan bruges i alle dieselmotorer, men det er altid en god idé at se i instruktionsbogen om, der er særlige forhold.

HVO100 Bio er fuld blandbar med diesel, så du kan tanke diesel den ene gang og HVO100 Bio den næste. Driftssikkerheden er den samme, men med HVO100 Bio er det samlede CO2 aftryk lavt og den renere forbrænding reducerer udledningen af skadelige stoffer, som partikler, NOx, CO og uforbrændt brændstof.

 • Anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer - ingen investering i partikelfilter, motorjustering eller nyindkøb

 • Fungerer i alle blandingsforhold fra 0 til 100 %

 • Det er normalt helt problemfrit at skifte mellem HVO100 Bio og diesel. Se faktaark for særlige forhold.

Reduktion i emissioner fra Euro II-VI motorer med HVO100 Bio vs. almindelig diesel

 

Partikelstof

NOx

HC

CO

Euro II-VI

< 27 %

< 9 %

< 31 %

< 17%

De lavere emissioner ved HVO100 Bio i forhold til almindelig diesel varierer afhængigt af forskellige faktorer, som inkluderer motor, men er ikke begrænset til - motoremissionsniveau, efterbehandlingssystem, motorproducent, alder, indsprøjtningstidspunkt og kørestil. Tallene angivet ovenfor viser et interval baseret på faktiske data fra emissionstest.

Bemærk, at emissioner af partikler og NOx normalt vil være meget begrænsede i udstødningen fra køretøjer med Euro VI motorer og velfungerende efterbehandlingssystemer - uanset brugen af HVO100 Bio.


Du kan se, lugte og gøre en forskel.

Du kan se, lugte og gøre en forskel.

Øvrige brændstoffer til dieselmotorer:

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business