Hvad bestemmer olieprisen?

Olieprisen fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel, som igen påvirkes af:

  • Uro og konflikter
  • Dollarkursen
  • Verdensøkonomien generelt
  • Årstiden
  • Andre energikilder

Udbud og efterspørgsel

Balancen mellem produktion og forbrug er afgørende for, om olieprisen stiger eller falder.

Stort udbud fører til lavere priser, og lille udbud fører til højere priser. Lagerbeholdningen har også indflydelse. Er lagrene fyldte, slår prisudsving ikke nødvendigvis igennem på forbrugerprisen. Tomme lagre derimod er mere følsomme over for prisstigninger på olie, da de vil skulle fyldes op af dyr olie.

Oliekvaliteten er forskellig alt efter, hvor olien kommer fra, og derfor kan der også være situationer, hvor den kvalitet olie, der udbydes, ikke svarer til den kvalitet, der efterspørges.

De olieproducerende lande påvirker udbuddet ved at øge eller sænke deres produktion, ligesom forventninger om markedets udvikling påvirker investeringer i olie.

Uro og konflikter

Uro, konflikter og krig er noget af det, som påvirker olieprisen mest. Det skaber usikkerhed om produktionen og forsyningssikkerheden, især hvis det involverer et olieproducerende land som fx Rusland. Uroligheder kan derfor få betydning for den mængde olie, der er tilgængelig på verdensmarkedet, og det smitter af på olieprisen.

Dollarkursen

Rundt om i verden afregner man olie i dollars, og det gør dollarkursen afgørende for olieprisen. Er dollarkursen høj, stiger prisen, mens den tilsvarende falder, når kursen er lav.

Verdensøkonomien generelt

Konjunkturerne i verden påvirker også olieprisen. Senest førte coronanedlukningerne til lavere efterspørgsel og dermed et fald i priserne. Mens perioder med høj økonomisk vækst har betydet en øget efterspørgsel og dermed stigende priser til følge.

Årstiden

Årstiden påvirker også oliepriserne. Om vinteren er der stor efterspørgsel på olie til opvarmning af boliger, og om sommeren er efterspørgslen stor til transport, når mange tager ud at rejse.

Andre energikilder

Olien konkurrerer med andre energikilder som naturgas og el. Når prisen på disse kilder stiger eller falder, gør olieprisen det samme.

Nyttige links

Det er svært at forudsige prisen, fordi olie er en global handelsvare. Hvis du har et højt forbrug af olieprodukter, kan det være en god idé at holde øje med oliemarkedet via nogle af nedenstående links. Vær opmærksom på, at nogle af dem kræver abonnement.