Sådan bliver gylle til gas

Fakta

  • De to godser Frijsenborg og Wedellsborg udgør en land- og skovbrugsvirksomhed på omkring 8797 hektar
  • I 2016 etablerede Frijsenborg og Wedellsborg et gårdbiogasanlæg, der leverer biogas til gasnettet i Danmark
  • På basis af kyllingemøg, svinegylle og andet bioaffald producerer Frijsenborg Biogas årligt 15 millioner Nm3

Ikke så langt fra det smukke Frijsenborg gods dukker 5 store, hvide bobler op. Det er BioCirc Favrskov Biogas ApS, som er en del af skov- og landbrugsvirksomheden i Hammel.

”Da vi valgte at investere i biogasanlægget i 2016 var det tænkt som et økonomisk projekt. En måde at differentiere og øge vores indtjeningsmuligheder, og en måde at udnytte affaldet og restprodukterne fra vores produktion til noget brugbart. I dag er fokus i endnu højere grad på anlæggets fordele som leverandør af bæredygtig energi”, fortæller lensgreve Bendt Wedell, stifter og direktør hos Frijsenborg Biogas.

I stedet for at bortskaffe bioaffald og køre svinegylle og kyllingemøg ud på marken kommer gården det i biogasanlæggets store runde beholdere.

”Vi opbevarer det organiske affald i beholderne, hvor det omdanner sig til biogas. På nuværende tidspunkt producerer vi 15 millioner Nm3 til det danske naturgasnet. Når gassen er sorteret fra, kan vi benytte restaffaldet som gødning på markerne. Fordi det er uden gas, lugter det ikke! Så med biogasanlægget har vi etableret et cirkulært produktionssystem, hvor vi får det allerbedste ud af vores kyllingeproduktion”, uddyber Bendt Wedell.

Udover at være en indtjeningskilde er BioCirc Favrskov Biogas ApS et vigtigt skridt mod CO2-neutral produktion. Det handler om at skabe alternativ energi og mindske CO2.

”I dag har verden et nødvendigt fokus på at få skabt alternativ energi og mindske CO2 emissioner. Og det vil vi gerne bidrage til ved at være med til at skabe fremtidens bæredygtige energi. Biogassen giver en umiddelbar CO2 reduktion, der som minimum svarer til den mængde CO2, som naturgas udleder. I 2023 udgør biogas 40 % af vores virksomheds samlede produktion”, afslutter Bendt Wedell.

Sådan bliver biogas produceret:

  1. Biogasanlægget modtager affaldsbiomasse og restprodukter fra landbrug, industri eller husstande og omdanner det til biomasse i en fremskyndet biologisk proces
  2. I biogasanlægget omdannes biomassens kulstof til biogas
  3. Biogassen renses, så den får de samme egenskaber som almindelig naturgas og kan indgå i gasnettet, der dækker det meste af Danmark og forsyner private husstande, kraftvarmeværker og virksomheder
  4. Biogassen sendes ud i gasnettet som et mere bæredygtigt supplement til naturgas
  5. Tilbage i biogasanlægget bliver den afgassede affaldsbiomasse sendt videre og kan anvendes som lugtfri gødning på markerne.