Prisudvikling på naturgas

Naturgasfordele

Få en af markeds skarpeste priser og spar penge på din naturgas

  • Månedsfakturering
  • Gennemsigtige priser
  • Gode kundeoplevelser

Når du er naturgaskunde hos os, får du:

  • Priser i top 3 på gasprisguiden
  • Intet abonnement eller skjulte gebyrer

Både naturgasprisen og dit forbrug varierer måned for måned

Vi beregner dine acontofakturaer ud fra dit forventede årsforbrug, og vi fordeler forbruget efter en fast sæsonprofil.
Dine acontofakturaer er derfor lave om sommeren og højere i vinterhalvåret, hvor du bruger mere naturgas. Dine acontofakturaer vil derfor være lavere om sommeren end om vinteren. 

Når du kvartalsvist aflæser din måler, opgør vi på baggrund af din aflæsning, om du har brugt mere eller mindre end forventet.

Sådan fordeler vi dit forbrug per måned:

Prisudvikling