Brændstof til dieselmotorer

Vi tilbyder traditionelle dieselprodukter godkendt efter standarden EN590 og to typer paraffinsk brændstof til dieselmotorer - Shell GTL Fuel og HVO100 Bio, som begge er godkendt efter standarden EN15940 klasse A.

Den traditionelle diesel er mest udbredt, men de parafinske brændstoftyper Shell GTL Fuel og HVO100 Bio vinder frem, da de forbrænder renere og derfor udleder færre skadelige stoffer end diesel. De lugter og oser næsten ikke og er klassificeret som lettere biologisk nedbrydelige.

HVO100 Bio har desuden den særlige fordel at have et meget lavt "life cycle" CO2 aftryk eller *WTW udledning. Hvis du vælger diesel eller GTL Fuel, kan du kompensere CO2 udledningen gennem certificerede naturprojekter. Læs mere om CO2 kompensering her.

Bemærk, betegnelsen CO2 benyttes her som forkortelse for CO2eq, som står for CO2 ækvivalenter. Det er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten.

  EN590 EN15940 EN15940
  Diesel GTL Fuel HVO100 Bio
Råvare Råolie Naturgas Biomasse
Svovlindhold mg/kg max. 10 max. 5 max. 5
Aromatindhold % max. 8 max. 1 max. 1
*WtW CO2 aftryk, g/MJ 95 94,3 Typisk <10
Partikeludledning - Lavere end diesel Lavere end diesel
Cold Filter Plugging
Point max. °C

1/4-30/9       ÷10 °C
1/10-30/11    ÷15 °C
1/12-31/3      ÷20 °C

                                                               Hele året
Shell GTL Fuel Bio         ÷18 °C
Shell GTL Fuel Offroad  ÷20 °C

 1/4-30/11    ÷12 °C
 1/12-31/3    ÷24 °C

 

*Well-to-Wheel, WtW er brændstoffets samlede CO2eq udledning fra kilden over produktion og transport til forbrænding i motoren.


Vil du vide mere?

Udfyld dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig for en snak om dieselbrændstoffer med udgangspunkt i din virksomhed.


DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
70 10 20 10
[email protected]


FacebookFølg os på Facebook

Shell Licensee
a DCC business