Et landbrug i udvikling

Thomas Risager Kjær overtog i 2008 Vrejlev gård fra sine forældre. Siden da er den familiedrevne gård blevet til en industrialiseret virksomhed med store maskiner og knap så meget manuelt arbejde som tidligere.

Tema – Energi til hverdagen

I DCC Energi sælger vi energiløsninger til en lang række af Danmarks virksomheder – brændstoffer og smøremidler, der er vigtige for en gnidningsfri produktion og hverdag. Det gælder blandt andet Vrejlev Agro, der er en større landbrugsvirksomhed, som bruger sin energi på produktion af korn, svinekød og biogas.  

”Min far stod op før solen, for hvis han lagde to timers ekstra manuelt arbejde i gården, kunne det tydeligt ses på produktiviteten og bundlinjen. I dag er rigtig meget automatiseret, og det er ligegyldigt for produktionen, om jeg står op kl. 6.00 eller kl. 8.00”, fortæller Thomas Risager Kjær. Hans dag starter dog alligevel kl. 5.00 på kontoret hver morgen, så den samlede arbejdstid er ikke blevet kortere, men består af mindre fysisk arbejde.

”Fra mine forældre startede gården i 1970 med grise og korn, har landbruget udviklet sig helt vildt. Hvor det tidligere var et lille familiedrevet landbrug, som bare bestod af min mor og far, så er vi i dag en virksomhed med 45 medarbejdere”, fortæller Thomas Risager Kjær.

Hvor landmanden før i tiden udførte en masse opslidende arbejde, så er det store maskiner og automatiserede foderanlæg, der gør størstedelen af det hårde arbejde i dag. Vi er derfor afhængige af velsmurte maskiner”

Thomas Risager Kjær, Vrejlev Agro

I 70’erne havde hans far 50 søer, i dag har gården en årlig produktion på godt 95.000 slagtesvin, korn og rapsolie fra 2.200 hektar land. Det kræver sine maskiner, og på Vrejlev Agro er store mejetærskere, traktorer og automatiserede fodringsanlæg dagligt i gang.

Store maskiner og mindre knofedt

De store maskiner har overtaget en meget stor del af det manuelle arbejde, og Thomas Risager Kjær bruger langt det meste af sin energi på administrative opgaver.

”Hvor halvdelen af min fars arbejdsdag krævede en god fysik og masser af knofedt, så er kun 3-4 % af mine arbejdsopgaver fysisk arbejde. Nu har vi maskiner til at gøre det rigtig hårde arbejde. Resten er administration hvor jeg tager mig af opsyn, tjek og udvikling af foderanlæg, og hvordan vi løbende kan effektivisere og forbedre arbejdsforholdene på gården.”

Thomas er sammen med 4 afdelingsledere ansvarlig for at lægge arbejdsplaner for medarbejderne, koordinere med slagterierne, når grisene er klar til at blive slagtet og sikre, at høsten fra de omkringliggende marker kommer i hus.

Om Vrejlev Agro

  • Vrejlev Møllegård (i dag Vrejlev Agro) har fungeret som landbrug for familien Kjær siden 1970.
    Thomas Risager Kjær overtog i 2008 gården fra sine forældre
  • Vrejlev Agro producerer årligt cirka 95.000 slagtesvin. Produktionen foregår på 10 selvejede og 2 lejede adresser
  • I 2016 etablerede gården et gårdbiogasanlæg, der leverer biogas til gasnettet i Danmark
  • Markbruget består af 2.200 hektar korn-, raps- og energiafgrøder. Kornet anvender Vrejlev Agro som svinefoder
  • DCC Energi leverer fyringsolie, dieselolie og smøremidler til driften af Vrejlev Agro i Vrå

Arbejdskraft fra Østeuropa

”I dag er vi afhængige af, at maskinerne kører som smurt, men vi er lige så afhængige af gode medarbejdere til at udføre det til tider rutineprægede arbejde. Og det har været en udfordring af finde dansk arbejdskraft til vores landbrug,” fortæller Thomas Risager Kjær.

Nogle af gårdens medarbejdere kommer i dag fra Østeuropa, hvor det at være landmand står lidt højere på listen over ønskejobs.

”At være landmand hører ikke til drømmejobbet for mange danskere, og vi har haft svært ved at finde dansk arbejdskraft til vores landbrug. De unge anser det ikke som specielt sexet, og mange tror fejlagtigt, at landmandsopgaven fortsat er ekstremt fysisk hårdt.”

”Det er naturligvis ikke et stillesiddende kontorarbejde, og der er en masse opgaver i marken, men slet ikke som det var for bare 20 år siden. Til gengæld arbejder man med imponerende maskiner og kan nyde en stor del af dagen ude i naturen. Endelig sker der en masse nye udviklinger på energiområdet. For eksempel etablerede vi i 2016 vores eget biogasanlæg, hvor vi blandt andet genbruger gyllen fra griseproduktionen”, fortsætter han.

Selv er Thomas Risager Kjær rigtig glad for at være landmand i 2023.

”Jeg er stolt af at føre familiegården videre. Og så sætter jeg stor pris på alsidigheden i hverdagen – jeg er både HR- og økonomichef og ansvarlig for kontakten til vores kunder og samarbejdspartnere. Jeg har en masse forskellige hatte på hver dag, og det giver mig en masse god energi!” slutter han.