Biogas – en del af den grønne omstilling

Biogas er et oplagt alternativ til virksomheder, der er i dag benytter naturgas til opvarmning eller produktion.

Produktionen af biogas baseres på biomasse og organisk affald og har derfor en væsentlig mindre samlet CO2 udledning end naturgas.

Det kræver ingen udskiftning eller ændring af teknikken at skifte fra naturgas til biogas og det er således både nemt og hurtigt at komme i gang. Biogas er derfor en oplagt mulighed hvad enten det er som blivende løsning eller blot i en overgangsfase til andre energikilder.

Ingen investering
 
Samme teknik
 
Hurtigt i gang

Dansk produceret biogas fra Frijsenborg

Vores biogas kommer blandt andet fra et af Danmarks største gård-biogasanlæg, Frijsenborg Biogas.

Vi har et medejerskab på 50% af Frijsenborg Biogas.

Fakta om vores biogas

  • Dansk produceret
  • Produceret af 90 % restaffald
  • ISCC certificeret*
  • Giver en umiddelbar CO2 reduktion på ca. 90% svarende til omkring 2 kg. CO2 pr. m3 gas

* Dette betyder, at oprindelsen af den biomasse, vi føder anlægget med, er fuldt dokumenteret

Hvad er Biogas?

Biogas er en brændbar gas, der opstår ved nedbrydning af biomasse og organisk affald fra blandt andet husdyraffald og restprodukter fra både landbrug, industri og husholdninger.

Da produktionen baseres på biomasse og organisk affald har biogas en væsentlig mindre samlet CO2 udledning end naturgas.

Restproduktet fra produktion af biogas benyttes som lugtfri gødning, der også mindsker udledning af kvælstof og andre drivhusgasser.

Sådan bliver biogas produceret

  1. Biogasanlægget modtager og nedbryder gødning til biomasse
  2. Bakterier nedbryder biomassen, hvilket omdanner biomassens kulstof til biogas
  3. Biogassen renses, så den får samme egenskaber som naturgas og kan leveres gennem naturgasnettet
  4. Biogassen kommer ud i gasnettet
  5. Når biomassen er afgasset i biogasanlægget, anvendes den som lugtfri gødning på markerne

Biogas renses, inden den sendes ud i gasnettet og lugter derfor ikke. Af sikkerhedsmæssige årsager tilsættes der dog et lugtestof til biogassen, så du opdager, hvis der opstår lækage.

Nej, biogas kan uden problemer anvendes i eksisterende anlæg. 

Biogas er en vedvarende energikilde, der produceres i et anlæg i modsætning til naturgas, som er et fossilt brændstof og dermed en begrænset ressource.  

Biogas opbevares i gasnettet, ligesom naturgas. Nettet har indbyggede lagre, hvor gassen ligger. Den frigives fra disse lagre i takt med, at den anvendes af forbrugerne.

Ved produktionen af biogas genbruges næringsstoffer fra forskelligt affald, heriblandt husdyr, mad og andet organisk affald. Gassen fra forrådnelsesprocessen bruges til opvarmning frem for, at gassen flyder ud i atmosfæren og øger drivhuseffekten. 

Biogas koster lidt mere end traditionel naturgas, hvilket blandt andet skyldes produktionsprocessen og løbende investering i udvidelse, så vi i fremtiden kan få større produktion af biogas og dermed mindre CO2 udledning. 

Ved at købe biogas bidrager du aktivt til den grønne omstilling og med biogassen følger også biogascertifikater, som fysisk bevis på den reducerede CO2 udledning. 
  
Er du underlagt CO2 kvote systemet, kan du modregne dine biogascertifikater og dermed betaler mindre i CO2 kvoter.

Ring til mig - Sys

Ring til mig på
telefon 4558 0137

Vi er ISSC certificeret 

>> Se certifikat <<

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
70 10 20 10
[email protected]


FacebookFølg os på Facebook

Shell Licensee
a DCC business