Stor interesse da Frijsenborg Biogas bød indenfor

På ti år er andelen af danskproduceret biogas i gasnettet herhjemme steget markant. Seneste opgørelser fra Energinet viser, at mere end 35 procent af Danmarks gasforbrug blev dækket af biogas i første halvdel af 2023.

Så i dag spiller biogas en helt central rolle i energiforsyningen. Og måske netop derfor valgte mere end 40 af DCC Energis kunder og samarbejdspartnere også at takke ja til muligheden for at komme helt tæt på og opleve, hvordan dansk biogas egentlig bliver til hos Frijsenborg Biogas, som i 2022 blev en del af DCC Energi-familien.

Her kunne deltagerne i strålende solskin ved selvsyn opleve, hvordan de bæredygtige ambitioner hos et af Danmarks største landbrug i dag bl.a. har udmøntet sig i et topmoderne og effektivt biogasanlæg. Et anlæg, der årligt producerer 14 mio. Nm3 dansk biogas til det danske gasnet. Eller hvad der svarer til gasforbruget i 11.000 danske hjem.

Alt bliver målt og vejet

Biogas er i sig selv et simpelt produkt. Man tager landbrugsaffald, hønsemøg, gylle, fiskeriaffald og anden affaldsbiomasse, tilsætter nogle enzymer, og lader det hele varme sig ved 47 grader i 40 dage i nogle store tanke. Derefter filtreres metanen fra CO2, gassen kvalitetssikres og herefter sendes den via gasselskaberne små 700 meter videre ud i det landsdækkende naturgasnet, der praktisk nok løber tæt forbi Hammel og Frijsenborg Biogas.

Men dykker man lidt ned under overfladen, som de besøgende også fik syn for, så føres der nidkær kontrol med alle led i processen. Fra affaldet bliver indsamlet og hele vejen frem til det punkt, hvor biogassen sendes videre ud til forbrugere og virksomheder.

Eksempelvis vejes alle leveringer af landbrugsaffald, når en lastbil ankommer til Frijsenborg Biogas. Så ved man præcis, hvor stor en mængde råmateriale, der er leveret, hvad materialet er, og hvorfra det kommer. Som oftest er det fra de omkringliggende landbrug eller fra Frijsenborgs egen drift.

Alt det er vigtige data i beregningen af det samlede CO2 aftryk for biogasproduktionen, som Frijsenborg Biogas skal holde styr på og dokumentere ved audits flere gange årligt. Det er nødvendigt for at opretholde den ISCC-certificeringen, som sikrer, at oprindelsen af biomasse til anlægget er fuldt dokumenteret og sporbar.

Langt mere bæredygtig gas

I dag har Frijsenborg Biogas et CO2 regnskab på minus 11.000 tons CO2, når alle beregninger er lavet. Men det kan og vil blive endnu bedre inden for relativt kort tid. Lige nu er de første ansøgninger på plads til et CCS-system, der kan opfange, lagre og videresælge den CO2, som uundgåeligt følger med og sorteres fra, når affaldsmasse bliver omdannet til gas.

Samtidig er der planer om at etablere solceller på anlægget, som sammen med nærliggende vindmøller vil gøre strømforsyningen til Frijsenborg Biogas langt mere grøn.

Og i takt med at mere og mere af gasforsyningen herhjemme i fremtiden kan blive dækket af dansk biogas, så er det forbedringer, der ikke bare på Frijsenborg vil betyde, at en i forvejen mere bæredygtig energikilde vil blive endnu mere grøn.

Således kom de besøgende på Frijsenborg Biogas i realiteten hele vejen rundt om dansk biogasproduktion. Og tilbage i lagerhallerne, der i dagens anledning var omdannet til velkomstområde, kunne de fremmødte slutte dagen af ved den opstillede pølsevogn med lidt mad og drikke, inden turen gik hjemover. Naturligvis med en herlig Frijsenborg-kylling i bagagen.

Fakta om dansk biogas

Vidste du, at der siden 2014 er skudt ca. 180 biogasanlæg op i Danmark. Det kan i den grad aflæses på det bidrag til energiforsyningen, der nu kommer fra de godt og vel 50 biogasanlæg, der leverer biogas til det danske gasnet.

I 2014 sendte de dengang relativt få biogasanlæg ca. 5 petajoule ind i gasnettet (kaldet opgraderet biogas). I dag er det tal vokset til mere end 25 petajoule – det svarer til mere end 35 procent af det samlede gasforbrug i Danmark. (Kilde: Energinet)

Sammenlignet med naturgas fra fx Nordsøen er biogassen ikke bare en mere bæredygtig gas, der bidrager til omstillingen over mod grøn energi, der er i gang. Den kraftige forøgelse af biogasproduktionen er også med til at styrke Danmarks forsyningssikkerhed og gøre os uafhængig af gasforsyninger fra et til tider uforudsigeligt, globalt energimarked.