De væsentligste ændringer i lovgivningen pr. 1. januar 2022 er:

  • Kravet om 6 % CO2 reduktion fortsætter og heraf skal 3,4 % nu være national reduktion
  • Der er ikke længere krav om 7,6 % iblanding af biobrændstoffer
  • Definitionen af transport ændres fra kun at omfatte on road transport til også at omfatte off road transport (mobile ikke-vejgående maskiner)

Tillæg for CO2 reduktion som følge af Biobrændstofloven

Tillæg for CO2 reduktion har eksisteret siden januar 2020 og er en følge af Biobrændstofloven, som pålægger oliebranchen at reducere udledningen af CO2 fra brændstoffer til transport. For at opfylde lovkravet tilsætter vi biobrændstoffer til vores brændstoffer og tilkøber CO2 reduktion.

Tillæg for CO2 reduktion fastsættes ud fra produktets CO2 aftryk og de skønnede omkostninger til opfyldelse af lovgivningen og kan ændres i op- eller nedadgående retning uden varsel.

Du kan læse mere om CO2 reduktionskravet på Energistyrelsens hjemmeside

Tillæg for CO2 reduktion pr. april 2023

ProduktTillæg
Benzin E100
Benzin E535,00
GTL Bio130,00
GTL Off road, farvet/ufarvet145,00
Diesel B745,00
Diesel B0, farvet/ufarvet145,00

Kr. pr. m3 ekskl. moms. Satserne er inkluderet i vores listepriser. Kunder, som ikke er omfattet af lovgivningen, er kompenseret via rabatten. Satserne tilføjes øvrige prismodeller.