Tilbud om CO2 kompensering er ophørt

DCC Energi har siden 2019 markedsført Shells CO2 kompenseringsprogram til danske kunder. Med baggrund i Forbrugerombudsmandens netop offentliggjorte vurdering kan vi konstatere, at forbrugerombudsmanden ikke mener, at dokumentationen for de skovprojekter, der ligger til grund, er fyldestgørende.

Vi mener selv, at vi har været yderst omhyggelige i vores markedsføring og vurdering af Shells program, som bygger på nogle af de mest anerkendte, internationale certificeringer og standarder. Alligevel har vi med baggrund i forbrugerombudsmandens vurdering valgt at stoppe salget af CO2 kompensering til vores kunder.

I DCC Energi har vi gennem flere år solgt nye energiformer som biobrændstoffer, ladeløsninger og varmepumper. Vi har derfor også meget bevidst markedsført Shells CO2 kompenseringsprogram som et tilvalg for kunder, der ikke her-og-nu har haft mulighed for at fravælge fossile brændstoffer – ikke som en endegyldig klimaløsning.

Henvendelser vedrørende ovenstående rettes til Mobility direktør Søren Møller Maretti på mail [email protected].