shells-kvalitetskontrol

Shell har stor global erfaring
med CO2 kompensering

CO2 kompenseringen
er reel og varig

Certificerede naturprojekter

CO2 kompensering er en hjælp på vejen til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren, mens vi er i gang med at omstille til mere bæredygtige energiløsninger.

Via et tillæg pr. liter brændstof støtter du store anerkendte projekter, som bevarer og genopretter naturområder.

Danske kunder støtter en portefølje af naturprojekter.
De tre primære projekter er:

Cordillera projektet i Peru

Beskyttelse af 1,6 million hektar truet skov


Cordillera Azul projekt understøtter et rigt økosystem med oprindelig biodiversitet, skove med høj CO2 binding og en multikulturel befolkning på mere end 250.000 mennesker.
Projektet beskytter den unikke biologiske mangfoldighed og gendanner nedbrudte landområder til dyrkning af kakao og kaffe, som små landmænd og lokalsamfund er afhængige af som levebrød.

 • Beskytter 1,6 millioner hektar truet skov
 • Beskytter 28 arter af høj beskyttelsesværdi
 • Understøtter 716 job, 30 % heraf til kvinder
 • Understøtter 24 bæredygtige virksomheder
 • Forbedrer skoler for 6 lokalsamfund
 • Producerer bæredygtige produkter, herunder fair trade og økologisk kakao og kaffe

2,5 mio. CO2 kreditter om året

Katingan projektet i Indonesien

Beskyttelse af 149.800 hektar uberørte tørve- og sumpområder


Katingan Mentaya projektet forhindrer skovrydning, som ville have ført til dræning af underliggende tørv.
Området er hjemsted for adskillige kritisk truede arter, herunder omkring 10 % af de overlevende borniske orangutanger.

 • Beskytter 149.800 hektar uberørte tørve- og sumpområder
 • Beskytter 8 truede og 31 sårbare arter
 • Beskytter vitale levesteder for 5 alvorligt truede arter
 • Mere end 500 personer er direkte ansat i projektet

7,5 mio. CO2 kreditter om året

Kasigau Corridor i Kenya

Beskytter plante- og dyrelivet og forbedrer levestandarden for 116.000 menneske.


Området er hjemsted for en mangfoldighed af over 50 arter af store pattedyr, mere end 20 arter af flagermus og over 300 fuglearter og vigtige bestande af IUCN rødlistearter såsom Grevy’s Zebra, Cheetah, Lion og African Wild Dog og over 2.000 afrikanske elefanter.
Projektet beskytter 200.000 hektar tørlandsskov og har plantet mere end 55.000 træer:

 • 15 skoleprojekter til gavn for mere end 85.000 børn
 • 10 vandprojekter til gavn for mere end 26.000 mennesker
 • 10.000 kg trækul produceret uden at fælde et eneste træ

1,2 mio. CO2 kreditter om året

Naturprojekterne har affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

CO2 kompensering i praksis

 1. Når du køber brændstof, betaler du et tillæg pr. liter for CO2 kompensering.
 2. Ét ton undgået eller bundet CO2 betegnes som én CO2 kredit. Shell køber løbende CO2 kreditter og betaler til de forskellige naturprojekter.
 3. I starten af hvert kalenderår modtager du et certifikat på de foregående 12 måneders køb af brændstof omregnet til mængden af udledt CO2, som er blevet kompenseret. Certifikatet har et nummer, der refererer til Shells portefølje af projekter, som auditeres løbende af anerkendte uafhængige organisationer – VCS og Gold Standard opgør, hvor mange ton.
Gældende listepriser for CO2 kompenseringen (nederst i oversigten)

Se filmen på under 3 minutter

Sådan fungerer CO2 kompensering

Hvordan fungerer CO2 kompensering?

Den effekt, der er ved at bevare naturområderne, bliver omregnet til den CO2 udledning, der ville have været, hvis områderne var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO2, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO2 betegnes som 1 CO2 kredit. I praksis køber Shell CO2 kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

Hvordan sikres det, at kompenseringen er reel og varig?

Naturprojekterne overvåges og dokumenteres af uafhængige organisationer fx VCS og Gold Standard, som opgør hvor mange ton CO2, projektet sparer atmosfæren for eller oplagrer om året.

VCS (siden 2005) er hjemmehørende hos organisationen Verra og har 1.300 projekter. Fokus på CO2/GHG (Green House Gases). Arbejder både på det officielle og det frivillige CO2 marked.

Gold standard (siden 2003) er oprettet af WWF og har 1.500 projekter i 80 lande. Lægger ud over CO2 vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG’er.

Kontakt os

Ring til at os for at få mere information om CO2 kompensering.