Kan man bruge diesel

Der kan være stor prisforskel på dieselolie fra en tankstation og fyringsolie. Nogle kan derfor være fristet til at benytte dieselolie i deres fyringsolietank.

Der er flere forhold, der gør, at det ikke er nogen god idé at fylde dieselolie i sin fyringsolie tank. Dette er af både lovgivnings-, sikkerheds- og driftsmæssige årsager.

Det lovgivningsmæssige
Jf. skattelovgivningen skal der benyttes et såkaldt farvet produkt til rumopvarmning. Den diesel, der købes på en servicestation, er ikke farvet.  

Som privatperson er det ikke lovligt at transportere større mængder dieselolie.  

Ingen dækning ved uheld
Dieselproduktet er ikke omfattet af den forsikringsordning, man automatisk er dækket af, når der købes fyringsolie af en forhandler. Det betyder, at hvis der opstår en læk på forbrugerens tank eller et spild i forbindelse med påfyldning, så er forbrugeren ikke dækket af forsikringsordningen. Det kan nævnes, at en oprydning efter et større spild/læk hurtigt kan koste flere hundrede tusinde kroner.   

Hvad er forskellen mellem fyringsolie og dieselolie fra tankstationen?
Dieselolie fra tankstationer indeholder en biokomponent, der kan give forbrugeren problemer i form af ”dieselpest”, hvis der er vand i olietanken. Ligeledes kan indholdet af biokomponent være problematisk i forhold til selve fyret og dets pakninger.

Diesel fra tankstationer er ikke frostsikret hele året på samme måde, som fyringsolie leveret i hjemmetank. Det kan derfor give store problemer, hvis ”sommerdiesel” opbevares i udendørstanke. Uden frostsikring vil dieselolien parafinere ved lave temperaturer og dermed tilstoppe rør og dyser.

Hvorfor er der nogen gange store prisforskelle?
Der skal tages højde for omkostningerne til distribution og administration. Der er i sagens natur forskel på at få leveret en vare og selv at hente den.

Tankstationer ligger ofte tæt på konkurrerende olieselskabers tankstationer, hvilket kan give en slags lokal priskrig. Dette betyder, at benzin og diesel i perioder sælges til priser, der ligger et stykke under den officielle listepris.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte vores kundeservice på telefon 7010 2010.

Ring til os på 7010 2010

Ring til os på 7010 2010


 Hverdage
7.00 - 17.00

Lørdag, søndag og helligdage
8.00 - 16.00

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business