22-06-2016

Opkøb af Shell-forretninger godkendt

DCC Energi har d. 21. juni fået myndighedsgodkendelsen til købet af store dele af Shells danske forretning. Herunder 204 servicestationer under det velkendte Shell-brand, Shells brændstofsalg til erhverv og danske lufthavne samt store dele af Shells kortforretning i Danmark.

Energiselskabet DCC Energi har d. 21. juni fået konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse af opkøbet af store dele af Shells danske forretning. Herunder 204 servicestationer, Shells salg af diesel- og fyringsolie til erhvervskunder, store dele af Shells kortforretning med euroShell-kort og Shell Card samt leverancer af flybrændstof til flyselskaber i danske lufthavne. Med godkendelsen af opkøbet, som blev offentliggjort i marts, accelererer DCC Energi sin vækst på energimarkedet i Danmark.

Shell bliver i Danmark

Samtidig viderefører DCC Energi mere end 100 års Shell-historie i Danmark, som fortsætter med stærk, lokal forankring og salg af højkvalitetsprodukter til danske kunder. Blandt andet via et stationsnetværket på 204 servicestationer under den velkendte Shell muslingeskal.

”Købet af det landsdækkende Shell stationsnetværk og Shells erhvervsforretninger udbygger markant vores forretning i Danmark. Vi bliver nu en af de førende energivirksomheder herhjemme”, siger Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.

Selve overtagelsen af Shells forretninger bliver gennemført i løbet af 4. kvartal 2016, hvor de bliver lagt ind under DCC Energi. Frem til overtagelsen bliver den fortsatte drift af Shells salg til private og erhverv varetaget af Dansk Fuels A/S.

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business