09-03-2017

Arla Foods lastbiler kører på Shell GTL

Arla Foods lastbiler kører på Shell GTL

DCC Energi og Arla Foods har indgået en aftale om levering af Shell GTL brændstof til 60 lastbiler. Dermed sætter mejerigiganten, som en af de første danske virksomheder, ind for at sænke partikeludledning og sod fra sin vognpark. Til en start indfører Arla Shell GTL på Sjælland, hvor lastbilerne dagligt leverer 1.000 tons mejeriprodukter i Hovedstadsområdet og landsdelens øvrige byer.

Med skiftet fra traditionel diesel til Shell GTL forventer Arla at reducere udledningen af skadelige partikler fra sine lastbiler med 25 pct. Dermed kommer skiftet til det renere brændstof, som uden videre kan fyldes på lastbilerne, luftkvaliteten i byerne til gode.

”Mange af vores lastbiler kører der, hvor der er flest mennesker og mest trængsel. Det er altså også der, hvor vores biler udleder mest. Derfor sætter vi nu målrettet ind på at forbedre vores bykørsel ved at udskifte traditionel diesel med Shell GTL. På den måde kan vi bidrage til en forbedring af luftkvaliteten i de større byer på Sjælland. Vi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen i vores forsyningskæde, og her er transport af vores ejeres mælk fra gård til mejeri og af produkter fra mejerier til supermarkeder et område, vi er meget optagede af,” fortæller Bo Svane, der er logistikdirektør i Arla Danmark.

Det er i alt 2,4 millioner liter diesel årligt, der fremover bliver skiftet ud med Shell GTL. Initiativet er et led i Arlas årelange indsats på grønnere transport.

Nyt, renere brændstof

Dieselmotorers udledning af partikler er et velkendt problem i mange byer – også herhjemme. Ikke mindst partikeludledningen fra tunge dieselmotorer, der opererer centralt i byerne, forringer luftkvaliteten. Og her er det renere GTL brændstof, som DCC Energi startede salget af i 2016, en vej til at reducere partikeludledningen fra tunge dieselkøretøjer markant.

”Den store fordel ved Shell GTL er, at det uden videre tilpasning kan benyttes i dieselmotorer og giver nogle øjeblikkelige forbedringer med hensyn til partikeludledning. Da brændstoffet brænder betydeligt renere end traditionel diesel, kan det reducere partikeludledningen fra f.eks. lastbiler, maskiner og busser med op til 38 procent. Effekten er størst på lastbiler og andre tunge køretøjer, der kører rundt i byerne. Netop derfor er Shell GTL et rigtig godt match til Arlas by-distribution”, siger Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.

Om Shell GTL

  • Shell GTL er et nyt og renere brændstof, som nu sælges i Danmark. Det er en syntetisk diesel, der er lavet på naturgas i stedet for råolie. Derfor brænder GTL betydeligt renere og har en højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel. GTL står for Gas-To-Liquids.

  • GTL kan anvendes præcis som almindelig diesel. Det kræver ingen justering af motoren eller anden investering i køretøjet at bruge det.

  • Brugen af GTL reducerer partikeludledningen med op til 38 pct. sammenlignet med almindelig diesel. Samtidig reducerer det udledningen af andre skadelige stoffer som NOx og CO.

Mere information om Shell GTL på www.dccenergi.dk/gtl.aspx

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business