Hvorfor CO2 kompensering?

Indfrielse af Paris-aftalens mål kræver en global indsats for at begrænse CO2-udledningen. Som samfund, virksomheder og borgere skal vi bestræbe os på helt at undgå at udlede CO2, og vi skal reducere vores udledning alle de steder, hvor det er muligt.

I en situation hvor mange danske virksomheder og forbrugere endnu ikke har et reelt alternativ til fossilt brændstof, er COkompensering en her-og-nu-mulighed for alligevel at gøre noget ved den del af det fossile brændstof, de på nuværende tidspunkt ikke kan undgå eller reducere. ­

Når vi sælger CO2 kompensering, gøres det altid ud fra en 3-trins tilgang:

  1. Undgå fossile brændstoffer
  2. Reducer mængden mest muligt
  3. CO2 kompenser den mængde fossilt brændstof, du pt. ikke kan undgå at benytte

CO2 kompensering løser ikke klimaudfordringerne, men er ét af de ”her-og-nu” redskaber, vi kan benytte i den grønne omstillingsfase. ­

Vi ser uafhængige tænketanke anerkende CO2 kompensering som redskab, og senest har Regeringen oprettet Klimaskovfonden, hvor CO2 absorberes af skovplantning. CO2 kompensering er ikke nyt og virksomheder og forbrugere har i flere år kunnet kompensere f.eks. flyrejser, indkøb på nettet og på det seneste også optage billån med kompensering.

Vores initiativ bygger på et investeringsprogram som Shell står bag, hvor man globalt investerer i forskellige naturbevarelses-og genopretningsprojekter over hele kloden. Programmet forebygger CO2-belastende skovrydning, genplanter skov og forbedrer samtidig lokalbefolkningers levevilkår gennem handel med CO2-kreditter. Alle projekter er certificeret efter anerkendte, internationale standarder. Eksempelvis Gold Standard og Verified Carbon Standard. Det er standarder, som bl.a. Concito og FN nævner som valide kvalitetsstandarder.

195 lande står bag Parisaftalen, som skal bringe den globale CO2 udledning tilbage til et niveau, som naturen kan optage. For at det skal lykkes, skal der sættes ind på mange fronter:

 

UNDGÅ CO2 VED AT:   stoppe CO2 skabende aktiviteter
    benytte vedvarende energi
    skifte til nye energiformer
     
REDUCER CO2 GENNEM:   energieffektivisering
    elektrificering
    opfangning og lagring af CO2
     
KOMPENSER CO2 VED AT:   stoppe for skovrydning
    bevare udsatte naturområder
    genetablere skov

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business