CO2 kompensering er én af mange løsninger i kampen mod klimaforandringerne

Parisaftalen sigter mod at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning "godt under 2 grader" i forhold til før-industrielt niveau.

195 lande står bag aftalen, som skal bringe den globale CO2 udledning tilbage til et niveau, som træer, planter og havet kan optage.

Netto CO2 udledningen skal reduceres med ca. halvdelen, og for at det skal lykkes, skal der sættes ind på mange fronter.

VEJE TIL AT BEGRÆNSE NETTO UDLEDNING AF CO2

UNDGÅ   Stop CO2 skabende aktiviteter
    Mere vedvarende energi
    Ny energiformer
     
REDUCER   Energieffektivisering
    Elektrificering
    Opfangning og lagring af CO2
     
KOMPENSER   Stop for skovrydning
    Bevarelse af udsatte naturområder
    Genetablering af skov

Natur billede

Naturen kommer i spil via handel med CO2 kreditter

Kompensering og indsatsen for at inkludere naturen som et vigtigt delelement i klimaindsatsen bakkes op af både forskere og miljøorganisationer ud fra, at det sammen med en lang række andre indsatser er langt bedre at kompensere end ikke at gøre noget.

CO2 kompensering gennem naturprojekter er omkost-ningseffektivt og kan skaleres på globalt plan. Der er en her-og-nu delløsning, når CO2 udledning ikke kan undgås eller reduceres.

Køb og salg af CO2 kreditter er en nødvendig forudsæt-
ning for, at naturprojekterne overhovedet etableres, og
er således en nøgle til beskyttelse og etablering af store naturområder, som lagrer kulstof. Projekterne giver også store affødte fordele som sikring af levesteder for truede arter og bæredygtig udvikling af lokalsamfundene.

Shell har en global portefølje af nøje udvalgte og certi-
ficerede naturprojekter i Europa, Nord- og Sydamerika, Afrika og Asien. Der kommer løbende nye projekter til.

CO2 figur

Shell Carbon Offsets i praksis

  • Når du køber Shell brændstof, betaler du et mindre ørebeløb pr. liter for CO2 kompensering

  • Shell køber løbende CO2 kreditter - betaler til de forskellige naturprojekter

  • Som køber af Shell brændstof modtager du hvert år i april et certifikat på dine CO2 kreditter
    (de foregående 12 måneders køb af et Shell produkt omregnet til mængden af udledt CO2)

  • Certifikatet har et nummer, som refererer til Shells portefølje af projekter, som auditeres løbende af anerkendte uafhængige organisationer

Naturprojekterne har fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

FNs versdensmål for bæredygtig udvikling

Shells naturprojekter er certificeret efter de højeste internationale standarder

Standard Etableret Kommentar
Gold Standard 2003 Oprettet af WWF. 1.500 projekter i 80 lande. Lægger ud over CO2 vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG'er.
Verified Carbon Standard 2005 Hjemmehørende hos organisationen Verra. 1.300 projekter. Fokus på CO2/GHG (Green House Gases). Arbejder både på det officielle og det frivillige CO2 marked.
CCB Standards 2003 Startet af NGOér med fokus på naturbeskyttelse, biodiversitet og bæredygtig anvendelse af jord og resourcer. Supplerer VCS. Hjemmehørende hos Verra. Ca. 100 projekter.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet "Flyrejser, klima og kompensation" (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO

Vil du kontaktes?Allan Jensen

Allan Jensen

Key Account Manager

Sjælland og Øer

+45 2220 5212

Kjeld Kjær

Kjeld Kjær

Key Account Manager

Nordjylland

+45 2220 5131

Arne Hansen

Arne Hansen

Key Account Manager

Syd- og Sønderjylland

+45 2220 5130

Brian Bach

Brian Bach

Key Account Manager

Fyn og Vestsjælland

+45 4186 3484

Pia Mathiasen

Pia Mathiasen

Account Manager

Sjælland, Fyn og Øer

+45 4558 0105

+45 2220 5431

Kasper Løndal

Kasper Løndal

Account Manager

Jylland

+45 4558 0144

+45 4186 3465

Claus Monberg

Claus Monberg

Senior Key Account Manager

Industri, Hele Danmark

+45 2220 5129

Steffen Kildahl

Steffen Kildahl

Salgsdirektør

Hele Danmark

+45 4558 0160

+45 4186 3434

Læs om de konkrete naturprojekter på shell.com

Hvorfor Shell?

Shell har global tilstedeværelse

 

Shell har den nødvendige kapital til at være på markedet for CO2 kreditter

 

Shell har stor global erfaring med projekter, og har handlet med CO2 kreditter siden 2003

 

Shell tilbyder en portefølje af naturprojekter som auditeres løbende af anerkendte uafhængige organisationer

Vil du vide mere ?

Udfyld formularen og hent vores brochure


DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
Telefon: 70 10 20 10
E-mail: [email protected]

Shell Licensee
a DCC business