DCC Energi køber halvpart af stort dansk biogasanlæg

I et nyt joint venture bliver DCC Energi nu medejer af Frijsenborg Biogas. Med handlen overtager energiselskabet, der også står bag Shell netværket i Danmark, 50 pct. af biogasselskabet, der er stiftet af Lensgreve Bendt Wedell. Med DCC Energi som medejer får en af landets største jord- og skovbesiddere dermed en erfaren og kommercielt stærk dansk energiaktør med i den fortsatte udvikling af det store biogasanlæg på Frijsenborg vest for Aarhus.

Over de kommende år får biogas en vigtig rolle i den omstilling af vores energiforsyning, der er i gang. Vi oplever en stærkt stigende efterspørgsel i markedet på biogas. Som medejere af et stort, dansk biogasanlæg ønsker vi at sikre, at en større del af den danske biogas kommer ud til danske kunder. Samtidig udbygger vi naturligvis DCC Energis nuværende forretning inden for naturgas med dansk produceret biogas

Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi

I dag producerer Frijsenborg Biogas over 15 millioner Nm3 biogas til det danske naturgasnet og har potentiale for yderligere produktion. Det svarer til det årlige forbrug i ca. 6.000 husstande. Gassen er bl.a. lavet af restprodukter fra to store kyllingefarme på Frijsenborg og Wedellsborg suppleret af andre former for biomateriale fra landbruget og fødevareindustrien.

Fakta om biogas

Biogas er en brændbar gas, der opstår ved nedbrydning af biomasse og organisk affald fra blandt andet husdyraffald og restprodukter fra både landbrug, industri og husholdninger.

Som et af landet store energiselskaber er DCC Energi en aktiv medspiller på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Investeringen i Frijsenborg Biogas betyder, at DCC Energi nu kommer til at indgå i en større del af værdikæden som ejer af et decideret produktionsanlæg. Ifølge Christian Heise er det helt i tråd med strategien om løbende at udbygge porteføljen med mere bæredygtige energiformer.

”Det nye joint venture er direkte relateret til vores strategi omkring fremtidens energi. Vi ønsker at øge vores engagement inden for renere energiformer og derved tage del i den langsigtede transition af energimarkedet og samfundet. Her er en investering i dansk biogas udvundet af restaffald fra storlandbrug som Frijsenborg og Wedellsborg en oplagt mulighed. Det er noget, vi kan gå ind i nu og her for at sikre dansk biogas og biogascertifikater til virksomheder og forbrugere,” siger han.

I det nye joint venture fortsætter Bendt Wedell som direktør og driften varetages fortsat af de nuværende medarbejdere.

“Vi glæder os til parløbet med DCC Energi, hvor vi vil udvikle fremtidens energi. Vi supplerer hinanden rigtig godt, og jeg ser dette som startskuddet på et visionært samarbejde,” siger Bendt Wedell.

Handlen er betinget af endelig myndighedsgodkendelse og forventes endelig inden sommerferien.

Yderligere information
Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi, 2220 5135, [email protected]