Naturprojekterne bag CO2 kompensering

Med COkompensering støtter du store anerkendte projekter, som bevarer og genopretter naturområder. Projekterne er med til at begrænse mængden af CO2, som er en væsentlig årsag til den globale temperaturstigning og klimaændringer.

Naturprojekterne overvåges og dokumenteres af uafhængige organisationer fx VCS og Gold Standard, som opgør hvor mange ton CO2 projektet sparer atmosfæren for eller oplagrer om året.

Sådan fungerer CO2 kompensering

Den effekt, der er ved at bevare naturområderne, bliver omregnet til den CO2 udledning, der ville have været, hvis områderne var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO2, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO2 betegnes som 1 CO2 kredit. I praksis køber Shell CO2 kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

CO2 figur

Naturprojekterne har også affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

FNs versdensmål for bæredygtig udvikling

Naturprojekterne er certificerede af en eller flere uafhængige organisationer som VCS og Gold Standard

Standard Etableret Kommentar
Verified Carbon Standard 2005

Hjemmehørende hos organisationen Verra. 1.300 projekter. Fokus på CO2/GHG (Green House Gases). Arbejder både på det officielle og det frivillige CO2 marked.

Gold Standard

2003 Oprettet af WWF. 1.500 projekter i 80 lande. Lægger ud over CO2 vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG'er.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet "Flyrejser, klima og kompensation" (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO

Danske kunder støtter en portefølje af projekter, de primære er:

Cordillera projektet i Peru

Katingan projektet i Indonesien

Kasigau Corridor i Kenya

Vil du vide mere?

Hent brochuren og læs mere
Vil du vide mere?

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
70 10 20 10
[email protected]


FacebookFølg os på Facebook

Shell Licensee
a DCC business